Aktualności

Konkurs na nowe logo PTI

Ogłaszamy konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Na zgłoszenia czekamy do 15 marca br. do godziny 15. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski. Projekty można przesyłać elektronicznie – na adres konkurs@pti.org.pl z tematem wiadomości „Konkurs na logo PTI”.

Nowy znak powinien kojarzyć się z Polskim Towarzystwem Informatycznym, być zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami i umożliwiać eksploatację w różnorodny sposób na różnych materiałach (drukowanych, elektronicznych i reklamowych).

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zespołów wieloosobowych oraz Przedsiębiorców. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 maja 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją:

Regulamin konkursu

Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia

Załącznik 2 – Formularz oświadczeń