Sekcja Bezpieczeństwa Informacji





Sekcję powołano uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 102/IX/07 z dnia 2.06.2007 r.

Zarząd Sekcji:

Regulamin sekcji:

Regulamin Sekcji Bezpieczeństwa Informacji

Media społecznościowe Sekcji:

https://www.facebook.com/SekcjaBezpieczenstwaPTI