Sekcja Informatyki w Zarządzaniu

Sekcja Informatyki w Zarządzaniu została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 022/XII/14 z dnia 25 października
2014 r.

Zarząd Sekcji:

Strona internetowa Sekcji:

https://siz.pti.org.pl/

Sprawozdanie z działalności Sekcji:

Sprawozdanie Sekcji Informatyka w Zarządzaniu za 2015 r.