Sekcja Informatyków Administracji Publicznej

Sekcja Informatyków w Administracji Publicznej została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 131/XII/17 z dnia 04 marca 2017 r.

Cele:

Środki działania:

Zarząd:

Kontakt do Sekcji:

siap@pti.org.pl


Regulamin Sekcji:

Regulamin Sekcji Informatyków Administracji Publicznej