Aktualności

Władze PTI

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa władzami PTI są:

 
  • Zjazd Delegatów PTI
 
  • Zarząd Główny PTI
 
  • Główna Komisja Rewizyjna PTI
 
  • Główny Sąd Koleżeński PTI

Skład osobowy władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego XIII kadencji 2017-2020:

Zarząd Główny PTI

 

Prezes

Włodzimierz Marciński

Wiceprezesi

Janusz Dorożyński - wiceprezes ds. organizacji, strategii i rozwoju

Marek Hołyński - wiceprezes ds. wydarzeń cyklicznych i współpracy z zagranicą

Wojciech Kiedrowski - wiceprezes ds. finansowych / skarbnik

Marian Noga - wiceprezes ds. nauki

Janusz Żmudziński - wiceprezes ds. kluczowych zagadnień IT

Członkowie Zarządu

Marek Bolanowski

Maria Ganzha

Maciej Godniak

Jerzy Jaworowski

Tadeusz Kifner

Tomasz Klasa

Adam Mizerski

Jerzy S. Nowak

Beata Ostrowska

Grzegorz Szyjewski

Prezydium ZG PTI

Włodzimierz Marciński - prezes

Janusz Dorożyński - wiceprezes

Marek Hołyński - wiceprezes

Wojciech Kiedrowski - wiceprezes

Marian Noga - wiceprezes

Janusz Żmudziński - wiceprezes

Beata Ostrowska - członek prezydium

Jerzy Jaworowski - członek prezydium

 

Główna Komisja Rewizyjna PTI

Wiesław Paluszyński - przewodniczący

Andrzej Szczerba - wiceprzewodniczący

Ewa Szymala - sekretarz

Ewa Ankiewicz-Jasińska

Robert Milewski

Główny Sąd Koleżeński PTI

Jerzy Ludwichowski - przewodniczący

Grzegorz Cenkier

Barbara Królikowska

Zdzisław Łuczak

Andrzej Niemiec

Janusz Pec

Witold Rakoczy